Mary Ledwith Executive search

Què
fem?

Som una consultoria de Recursos Humans especia­litzada en comuni­cació, màrketing i disseny. La nostra eficàcia es basa en el nostre tracte personal com­binat amb els mètodes tradicionals de headhunting’.

Els nostres clients són empreses de serveis i agències del sector de la comunicació:

• Publicitat convencional, 360°, digital.

• Promocions i events, experience marketing, web, etcètera.

• PR, comunicació empresarial.

• Disseny, branding i packaging.

• Audiovisual producció i serveis.

També tenim experiència en trobar perfils de la nostra àrea d’especialitat per a empreses del sector industrial, institucional, moda entre d’altres.